Få 1 gratis ved kjøp av 5. Rabattkode: RABATT5FOR4

Strikkehjelp

Her finner du ulike teknikkvideoer, og deretter forkortelser og forklaringer til teknikker vi benytter i ulike strikkeoppskrifter. 

 

 

Forkortelser og forklaringer

Vanlige forkortelser

r = rett

vr = vrang

p = pinne

m = maske

omg = omgang

sm =sammen

k = kast

ggr = ganger

mnd = måneder

str = størrelser

MM = maskemarkør

 

Strikkefasthet

For å få riktig strikkefasthet: gå opp i pinnestørrelse hvis du får flere masker enn angitt per 10 cm i mønster og gå ned i pinnestørrelse hvis du får færre masker enn angitt per 10 cm i mønster.

 

Vridd rett: Strikkes rett i bakre maskeledd.

Vridd vrang: Strikkes vrang i bakre maskeledd.

Glattstrikk: Rett på rettsiden og vrang på vrangsiden.

Kantmaske: Strikkes rett på slutten av pinnen og tas løst vrang av i starten av pinnen med tråden foran arbeidet.

 

Perlestrikk

1. pinne: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-* ut pinnen.

2. pinne: Strikk vrang over rettmasker, og rett over vrangmasker. 

Gjenta disse 2 pinnene.

 

Forklaring av økninger

På rettsiden øk 1 rett mot venstre (øk 1 r v): løft tråden mellom to masker med venstre pinne forfra og strikk masken vridd rett.

På rettsiden øk 1 rett mot høyre (øk 1 r h): løft tråden mellom to masker med venstre pinne fra baksiden og strikk masken rett.

På vrangside øk 1 vrang mot venstre (øk 1 vr v): løft tråden mellom to masker med venstre pinne fra baksiden og strikk masken vrang.

På vrangsiden øk 1 vrang mot høyre (øk 1 vr h): løft tråden mellom to masker med venstre pinne forfra og strikk masken vridd vrang.

 

German Short Rows

Etter vendingen tar du første maske vrangt løst av med tråden foran arbeidet. Ta tråden bak arbeidet og stram til slik at den løse masken strammes til og 2 “masker” kommer til syne på pinnen. Strikk videre. Når du på neste pinne skal strikke over vende-m strikkes de “2 maskene” ved vendingen sammen, og regnes hele tiden som 1 maske. 

 

Italiensk opplegg

Start ved å dra ut en lang tråd slik du ellers ville gjort med den mest vanlige oppleggs-metoden. Hold tråden over tommel og pekefinger på venstre hånd. Start med å ta tråden over pinnen ved å føre pinnen under tråden du holder mellom pekefinger og tommel. Da lages det ikke en løkke, men det gjør at du videre kan legge opp masker. Den strikker du sammen med første maske på neste omg eller p. 

- For å lage første rettmaske: ta p under den nærmeste tråden ved tommel opp i midten av begge trådene, og over tråden ved pekefinger, og under begge trådene tilbake.

- For å lage andre vrangmaske: ta p under begge trådene samtidig bakfra. Altså under tråden du holder med pekefinger, og fortsette under tråden du holder med tommelen. Opp og tilbake over tråden med tommelen, og under tråden du holder med pekefingeren.

- Gjenta første og andre maske, rettmaske og vrangmaske, til du har maskeantallet som er oppgitt. Den siste masken skal lages som en løkke slik at maskene ikke faller av. Denne strikkes som en maske i motsetning til tråden du hadde over p i starten av opplegget.

- Nå skal du på de to neste omg eller p, strikke kun annenhver maske, men forskjøvet på andre omg eller p, slik at alle maskene blir strikket en gang i løpet av de to første omg eller p. Dette er for å få en stødig og elastisk kant. Merk at andre omg eller p strikkes ulikt avhengig av om du strikker rundt eller frem og tilbake. Strikk slik:

- Første omg eller p: Strikk alle rettmasker rett, ta vrangmasker løst vrang av med tråden foran arb. 

- Andre omg, rundt på pinnen: Strikk alle vrangmasker vrang, ta rettmasker vrang løst av med tråden bak arb.

- Andre p, frem og tilbake på pinnen: Strikk alle rettmasker rett, ta vrangmasker løst vrang av med tråden foran arb. 

- Strikk vrangbord 1 r, 1 vr videre. 

 

Italiensk avfelling        

Å felle av med denne metoden krever at du lar tråden være omtrent tre ganger så lang som kanten du skal felle av. Bryt tråden og tre en nål i enden. Hver maske skal sys to ganger igjennom på ulikt vis. På rettmaskene skal du sy den vrang først og deretter rett før du tar den av pinnen. På vrangmaskene syr du den rett og så vrang før du tar den av pinnen, følg fremgangsmåten under.

- Start med å låse den første masken som er rett ved å tre nålen gjennom som om den skal strikkes vrang. 

- Når du skal sy neste vrangmaske, har du den først som nummer 2 på venstre pinne. Ta nålen bakfra og frem mellom den første rettmasken ytterst på pinnen og sy vrangmasken som om den skal strikkes rett. Ta av rettmasken som er ytterst på pinnen som om den skal strikkes rett. 

- Når du skal sy en rettmaske, har du den først som nummer 2 på venstre pinne. Ta nålen foran den første vrangmasken ytterst på pinnen og sy gjennom rettmasken på fremsiden som om den skal strikkes vrang. Ta av vrangmasken som er ytterst på pinnene som om den skal strikkes vrang. 

- Fortsett slik til alle maskene er felt.

 

Tyrkisk opplegg

Med dette opplegget får du et opplegg som ligner på en sammenmasking i utseende ettersom du ikke får en tydelig oppleggskant. Du skal bruke en lang rundpinne. Hold begge pinnene over hverandre i venstre hånd, med tuppene samme vei.

Start med å lage en løkke som du trer inn på nederste pinne. Surr garnet rundt begge pinnene slik: Start med å ta tråden ned og under pinnene, bak, opp og frem mot deg igjen. Fortsett slik til du har det maskeantallet som er oppgitt.

Hold fast i garnet samtidig som du drar ut nederste pinne mot høyre slik at maskene blir værende igjen på vaieren. Strikk maskene fra øverste pinne rett.

Dra ut øverste pinne for å strikke nederste pinne, som ved magic loop. Løkken du laget i starten, tar du nå av pinnen uten å strikke den, før du strikker maskene på nederste pinne rett.

Du har nå dobbelt så mange masker som runder du surret rundt pinnene i starten.

 

Maske sammen 

Ved å maske sammen får du en usynlig søm mellom to deler av strikketøyet, som gir en fin overgang. Dersom du ikke ønsker eller synes det er vanskelig å maske sammen, kan du felle  maskene av og sy delene sammen. Du skal veve sammen masker fra øverste pinne med masker fra nederste pinne ved å bruke en nål. Du begynner med å “låse” den første masken nederst og øverst for å få en finere kant.  

- Start med den første masken på den nederste pinnen. Stikk nålen inn i første maske som om den skal strikkes vrang, og la den stå på pinnen. 

- Stikk nålen inn i den første maske på øverste pinne som om den skal strikkes rett, og la den stå på pinnen.

- Nå skal du fortsette å maske sammen vanlig. Begynn nederst. Stikk nålen inn i masken som om den skal strikkes rett, og ta masken av pinnen. Stikk nålen inn i neste maske på nedre pinne som om den skal strikkes vrang. La masken stå igjen på pinnnen. 

- Stikk nålen inn i første maske på den øverste pinnen som om den skal strikkes vrang, og ta masken av pinnen. Stikk nålen inn i neste maske på den øverste pinnen som om den skal strikke rett, og la masken stå. 

- Gjenta til det ikke er flere masker igjen.

 

Maske sammen i ribbestrikk (2 rett, 2 vrang)
Ved å maske sammen får du en mindre synlig søm, enn om du feller av og syr sammen. I ribbestrikk blir det en forskyvning på en halv maske, men det vil likevel bli et finere overgang enn ved å maske sammen som i glattstrikk.

Du skal veve sammen masker fra nederste pinne (nærmest deg), med masker på øverste pinne (lengst fra deg), ved å bruke en nål. Du masker sammen fra rettsiden. Pass på at maskene stemmer overens med hverandre, slik at rettmasker maskes sammen med rettmasker og vrangmasker med vrangmasker. Du begynner med å “låse” den første masken nederst og øverst for å få en finere kant. Her er det forklart med 2 r først på pinnen, deretter 2 vr.

- Start med den første masken på nederste pinne. Stikk nålen inn i første maske som om den skal strikkes vrang, og la den være igjen på pinnen.
- Stikk nålen inn i den første maske på øverste pinne som om den skal strikkes rett, og la den være igjen på pinnen.

Nederst pinne (rett og rett):
- Stikk nålen inn i rettmasken som om den skal strikkes rett, og ta masken av pinnen.
- Stikk nålen inn i neste rettmaske på nedre pinne som om den skal strikkes vrang. La masken være igjen på pinnen.

Øverste pinne (rett og rett):
- Stikk nålen inn i første rettmaske som om den skal strikkes vrang, og ta masken av pinnen.
- Stikk nålen inn i neste rettmaske på den øverste pinnen som om den skal strikke rett, og la masken være igjen på pinnen.

Nederste pinne (rett og vrang):
- Stikk nålen inn i rettmasken som om den skal strikkes rett, og ta masken av pinnen.
- Stikk nålen inn i neste vrangmaske på nedre pinne som om den skal strikkes rett. La masken være igjen på pinnen.

Øverste pinne (rett og vrang):
- Stikk nålen inn i første rettmaske som om den skal strikkes vrang, og ta masken av pinnen.
- Stikk nålen inn i neste vrangmaske på den øverste pinnen som om den skal strikke vrang, og la masken være igjen på pinnen.

Nederste pinne (vrang og vrang):
- Stikk nålen inn i vrangmasken som om den skal strikkes vrang, og ta masken av pinnen.
- Stikk nålen inn i neste vrangmaske på nedre pinne som om den skal strikkes rett, og la masken være igjen på pinnen.

Øverste pinne (vrang og vrang):
- Stikk nålen inn i første vrangmaske som om den skal strikkes vrang, og ta masken av pinnen. Stikk nålen inn i neste vrangmaske på den øverste pinnen som om den skal strikke rett, og la masken være igjen på pinnen.

Gjenta som beskrevet ovenfor til det ikke er flere masker igjen.

 

Om diagram

Når du strikker etter diagram starter du nederst til høyre, og strikker mot venstre. Første rad i diagrammet er første omg i mønsteret. Ofte skal diagrammet gjentas flere ganger, og noen ganger er det kun deler av diagrammet som gjentas. Når du strikker rundt strikkes alle pinner fra rettsiden, du følger altså diagrammet hele tiden fra høyre mot venstre. Når du strikker frem og tilbake, strikkes vrangsiden fra venstre mot høyre. 

 

Vridninger 

Vridning venstre: Strikk 2. maske på venstre pinne vridd rett fra baksiden av arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske rett og slipp begge maskene av pinnen samtidig. 

Vridning høyre: Strikk 2. maske på venstre pinne rett foran arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske rett og slipp begge maskene av pinnen samtidig.

Vridning høyre vrang: Strikk 2. maske på venstre pinne rett foran arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske vrang og slipp begge maskene av pinnen samtidig.

Vridning venstre vrang: Strikk 2. maske på venstre pinne vridd vrang fra baksiden av arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske rett og slipp begge maskene av pinnen samtidig.  

 

Italiensk opslag (dansk)
Denne metode giver et elastisk opslag som ikke strammer. Begynd med en lang tråd sådan som du ellers ville have gjort med almindeligt opslag. Hold tråden over tommel- og pegefinger på venstre hånd.

- Begynd med at tage tråden over pinden ved at føre pindene under tråden, som du holder mellem pege- og tommelfinger. På den måde er det ikke en løkke, men det gør at du kan fortsætte med at slå masker op. Den strikker du sammen med første maske på næste omg.

- For at lave første maske fører du pinden under den nærmeste tråd ved tommelfingeren, op i midten mellem begge trådene og over tråden ved pegefingeren, og under begge trådene tilbage. Dette bliver en retmaske.
- For at lave den anden maske begynder du med at tage pinden under begge trådene samtidig bagfra. Altså under tråden du holder med pegefinger og fortsæt under tråden du holder med tommelfinger. Op og tilbage over tråden du holder med tommelfingeren, og under tråden du holder med pegefingeren. Dette bliver en vrangmaske.
- Fortsæt med at gentage første og anden maske, retmaske og vrangmaske, til du har det maskeantal, der er angivet i opskriften. Den sidste maske skal laves som en løkke så maskerne ikke falder af. Den strikkes som en maske i modsætning til den tråd, du havde over pinden i begyndelsen.

Derefter skal du på de to første omg kun strikke hver anden maske, men forskudt på anden omg sådan at alle maskerne bliver strikket én gang i løbet af de to omg. Dette er for at få en jævn, men samtidig elastisk kant.
- Første omg strikker du alle retmaskerne og tager vrangmaskerne vr løst af med tråden foran arb.
- Anden omg strikker du alle vrangmaskerne og tager retmaskerne vr løst af med tråden bag arb.
- Efterfølgende strikker du almindelig rib.

 

Italiensk aflukning (dansk)
At lukke af med denne metode kræver, dy du lader tråden til aflukningen være ca 3 gange så lang som den kant, du skal lukke af. Bryd tråden og sæt en nål i enden. Hver maske skal syes to gange igennem på forskellig vis. Ved et retmaske skal du først sy den vrang og derefter ret, før du tager den af pinden. Vranmaskerne skal først syes ret og derefter vrang, før du tager den af pinden.

Følg fremgangsmåden herunder.
- Begynd med at låse den første maske, der er en retmaske ved at trække nålen igennem den, som hvis den skal strikkes vrang.


- Når du skal sy næste vrangmaske har du den først som nr 2 maske på venstre pind. Før nålen igennem bagfra og frem mellem den første retmaske yderst på pinden og sy vrangmasken som om den skal strikkes ret. Tag retmasken som er yderst på pinden af, som om den skal strikkes ret.


- Når du skal sy en retmaske, har du den først som nummer 2 på venstre pind. Før nålen foran den første vrangmaske yderst på pinden og sy igennem retmasken forfra, som om den skal strikkes vrang. Tag vrangmasken, som er yderst på pinden af, som om den skal strikkes vrang.

Fortsæt på den måde til alle maskerne er lukket af. For link til teknikvideo, se under overskriften italiensk opslag.