Strikkehjelp

 

 

 

 

Forkortelser og forklaringer

Vanlige forkortelser

r = rett

vr = vrang

p = pinne

m = maske

omg = omgang

sm =sammen

k = kast

ggr = ganger

mnd = måneder

str = størrelser

MM = maskemarkør

 

Strikkefasthet

For å få riktig strikkefasthet: gå opp i pinnestørrelse hvis du får flere masker enn angitt per 10 cm i mønster og gå ned i pinnestørrelse hvis du får færre masker enn angitt per 10 cm i mønster.

 

Vridd rett: Strikkes rett i bakre maskeledd.

Vridd vrang: Strikkes vrang i bakre maskeledd.

Glattstrikk: Rett på rettsiden og vrang på vrangsiden.

Kantmaske: Strikkes rett på slutten av pinnen og tas løst vrang av i starten av pinnen med tråden foran arbeidet.

 

Perlestrikk

1. pinne: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-* ut pinnen.

2. pinne: Strikk vrang over rettmasker, og rett over vrangmasker. 

Gjenta disse 2 pinnene.

 

Forklaring av økninger

På rettsiden øk 1 rett mot venstre (øk 1 r v): løft tråden mellom to masker med venstre pinne forfra og strikk masken vridd rett.

På rettsiden øk 1 rett mot høyre (øk 1 r h): løft tråden mellom to masker med venstre pinne fra baksiden og strikk masken rett.

På vrangside øk 1 vrang mot venstre (øk 1 vr v): løft tråden mellom to masker med venstre pinne fra baksiden og strikk masken vrang.

På vrangsiden øk 1 vrang mot høyre (øk 1 vr h): løft tråden mellom to masker med venstre pinne forfra og strikk masken vridd vrang.

 

Vridninger 

Vridning venstre: Strikk 2. maske på venstre pinne vridd rett fra baksiden av arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske rett og slipp begge maskene av pinnen samtidig. 

Vridning høyre: Strikk 2. maske på venstre pinne rett foran arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske rett og slipp begge maskene av pinnen samtidig.

Vridning høyre vrang: Strikk 2. maske på venstre pinne rett foran arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske vrang og slipp begge maskene av pinnen samtidig.

Vridning venstre vrang: Strikk 2. maske på venstre pinne vridd vrang fra baksiden av arb uten å slippe den av pinnen, strikk så 1. maske rett og slipp begge maskene av pinnen samtidig.  

 

Forklaring german short rows

Etter vendingen tar du første maske vrangt løst av med tråden foran arbeidet. Ta tråden bak arbeidet og stram til slik at den løse masken strammes til og 2 “masker” kommer til syne på pinnen. Strikk videre. Når du på neste pinne skal strikke over vende-m strikkes de “2 maskene” ved vendingen sammen, og regnes hele tiden som 1 maske. 

 

Om diagram

Når du strikker etter diagram starter du nederst til høyre, og strikker mot venstre. Første rad i diagrammet er første omg i mønsteret. Ofte skal diagrammet gjentas flere ganger, og noen ganger er det kun deler av diagrammet som gjentas. Når du strikker rundt strikkes alle pinner fra rettsiden, du følger altså diagrammet hele tiden fra høyre mot venstre. Når du strikker frem og tilbake, strikkes vrangsiden fra venstre mot høyre.